Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης

 1.  Συγγραφέας του τμήματος (εγχειρίδιο 70 σελ. περίπου) που αφορά την Ελλάδα στο βιβλίο Transfer Pricing Database που εκδίδεται από το International Bureau of Fiscal Documentation.
 2. Άρθρο με τίτλο «Greece: New Tax Legislation on Transfer Pricing and its Compatibility with EU Law» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Transfer Pricing Journal τόμος 15, τεύχος 1 Ιανουαρίου 2010, που εκδίδεται από το International Bureau of Fiscal Documentation.
 3. Συγγραφέας του τμήματος (εγχειρίδιο 50 σελ. περίπου) που αφορά την Ελλάδα στο βιβλίο EC Corporate Tax Law που εκδίδεται από το International Bureau of Fiscal Documentation.
 4. Άρθρο με τίτλο «GREECE: Pre-Approval Procedure for Royalties and Management Fees» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Transfer Pricing Journal τόμος 13, τεύχος 3 Μαίου-Ιουνίου 2006, που εκδίδεται από το International Bureau of Fiscal Documentation.
 5. Άρθρο με τίτλο «Greek Tax Law Provisions Relating to Companies in Breach of the European Union Law» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 1/2005 του επιστημονικού περιοδικού Bulletin for International Fiscal Documentation.
 6. Άρθρο με τίτλο «The new tax regime for the sale of shares» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 6/2000 του επιστημονικού περιοδικού Bulletin for International Fiscal Documentation.
 7. Εγχειρίδιο (130 σελίδες περίπου) που αφορά την Ελλάδα στη σειρά Guides to European Taxation, Vol. II: «The Taxation of Companies in Europe» που εκδίδεται από το International Bureau of Fiscal Documentation (on-line και σε μορφή βιβλίου που ανανεώνεται σε ετήσια βάση).
 8. Άρθρο από κοινού με τον  Καθηγητή του Οικονομικού Παν/μιου Αθηνών και πρώην Υπουργό Οικονομικών Γ. Αγαπητό με τίτλο «Tax Evasion : The Case of Greece» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 12/1995 του επιστημονικού περιοδικού Bulletin for International Fiscal Documentation και για το οποίο υπάρχουν αναφορές σε εκθέσεις-μελέτες του ΟΟΣΑ.
 9. Άρθρο με τίτλο «Greece: Rules and Practice on Transfer Pricing» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 11/1995 του επιστημονικού περιοδικού Intertax.
 10. Kεφάλαιο 8 για την Ελλάδα του βιβλίου με τίτλο «Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives» που εκδόθηκε το 1995 από το International Bureau of Fiscal Documentation με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 11. Άρθρο με τίτλο «Greece: The Implementation of the Mergers and the Parent-Subsidiary Directives and the Ratification of the Arbitration Convention» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 3/1994 του επιστημονικού περιοδικού Intertax.
 12. Άρθρο με τίτλο «Some Thoughts on the Ruding Report» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 1/1994 του επιστημονικού περιοδικού Intertax.
 13. Άρθρο με τίτλο «Corporate Income Tax Harmonization in the Nineties» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 4/1993 του επιστημονικού περιοδικού Bulletin for International Fiscal Documentation. 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης