Πάνος Αθ. Κάψιας

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Κάτοχος πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και LL.M. από το Τμήμα Νομικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου.

Έχει διατελέσει Ειδικός Συνεργάτης στο Πολ. Γραφείο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και Νομικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ σε κάθε είδους νομικά θέματα κατά την κατασκευή, εποπτεία και διαχείριση συμβάσεων συγκοινωνιακών έργων (2009 – 2010).

Έχει, επίσης, εκτεταμένη εμπειρία στην άσκηση δικηγορίας στο αστικό και εμπορικό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης και στο ιατρικό δίκαιο.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Εταίρος Πάνος Αθ. Κάψιας