Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Κάτοχος πτυχίου Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος LL.M. από τo Queen Mary and Westfield College- University of London με τίτλο “Banking and Finance’, και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με το βαθμό «άριστα»). Διδάσκει δίκαιο στο προπτυχιακό πρόγραμμα “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (ΔΕΟ-10) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το έτος 2014. Διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης την περίοδο 2011-2012.

Έχει ειδικευθεί στο εμπορικό δίκαιο και στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε νομικά περιοδικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού “Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών”.και συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους σε συλλογικά επιστημονικά έργα. Είναι δικηγόρος από το έτος 2001 και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και μαχόμενης δικηγορίας καθώς και γνωμοδοτήσεις στο αντικείμενο της ειδίκευσης της.

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Συνεργάτες Άννα Όλγα Α. Μήτσου