Στους τομείς εξειδίκευσης των γραφείων μας συγκαταλέγονται πρώτα οι κλάδοι του δικαίου που συναρτώνται με την οικονομική ζωή της επιχείρησης. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο των επιχειρήσεων (business law) και ειδικότερα στη συνδρομή στις διαπραγματεύσεις και τη διαμόρφωση των συμβάσεων για συναλλαγές των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών, των εξαγορών, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των διασυνοριακών), ιδιωτικοποιήσεων και έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα που άπτονται του δικαίου των συμβάσεων, από την αποτελεσματική διαπραγμάτευση μέχρι τη νομική προστασία σε περίπτωση παράβασης των συμβατικών όρων. 

Διαθέτοντας μακρά θεωρητική και πρακτική εμπειρία στο φορολογικό και λογιστικό δίκαιο, είμαστε σε θέση ακόμη να παράσχουμε αποτελεσματική υποστήριξη στο σύνολο των σχετικών ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.  

Δεύτερος σημαντικός τομέας εξειδίκευσης είναι αυτός του διοικητικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών κλάδων του, που καλύπτουν το διοικητικό οικονομικό δίκαιο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα μέσα ενημέρωσης,  το περιβάλλον, τα πολεοδομικά θέματα, την ενέργεια, την παιδεία, το υπαλληλικό δίκαιο, καθώς και το εκκλησιαστικό δίκαιο. 

Ένας τρίτος τομέας εξειδίκευσης λόγω της μεγάλης γνώσης και της πολύχρονης εμπειρίας είναι αυτός του συνταγματικού, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε θέση να επικαλεστούμε αποτελεσματικά επιχειρήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπου αυτό απαιτείται, ενώπιον των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και να τεκμηριώσουμε ενδεχόμενη αντίθεση των διατάξεων του εθνικού δικαίου με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ